Fransk bolagsrätt, fransk affärsjuridik, fransk immaterialrätt samt fransk kontrakträtt

Som en del av vår verksamhet i fransk bolagsrätt åt svenska, skandinaviska och utländska bolag och investerare innefattar våra klienter svenska och skandinaviska företag som ägs eller kontrolleras av franska bolag, som har eller planerar att ta del i franska bolag men även innovations företag som start ups, företag som verkar inom e-handel mot franska kunder eller företag med affärsverksamhet i Frankrike och som behöver biträde med indrivning av fordringar, affärsmän som innehar eller ämnar ta upp bolagsmandat i Frankrike …

 

Fransk privaträtt gällande skatter, franskt arv, franska fastigheter, fransk  försäkring, fransk bank samt fransk administration

Fransk Advokat Sara Byström arbetar även åt svenska och skandinaviska privatpersoner som har frågor och behov gällande fastigheter i Frankrike, fransk beskattning, fransk arvsrätt eller frågor kring bank och försäkringsärenden. Klienterna inkluderar ägare eller framtida investerare i fastigheter i Frankrike, privatpersoner som hyr en lägenhet eller hus i Frankrike, svenska privatpersoner som ärver en förälder bosatt i Frankrike …

 

Fransk upphovsrätt, fransk konsträtt, fransk film- & bildrätt samt fransk kulturmiljörätt

Som en del av vår långa expertis har vi verksamhet inom immaterialrätt, IP, NTIC, upphovsrätt, bild och fotorätt, design och mönsterrätt, konstjuridik samt arkitekur  klienter som är fotografer, journalister, bildkonstnärer, arkitekter, artister, gallerier, auktionshus, experter, designers, författare, samlare av konstverk,  konstnärer, film producenter , innovatörer, mediebyråer, reklamare … och många andra !

Advokatbyrå Byström verkar även som enda svenska specialist inom fransk kulturarvsrätt och världsarvsjuridik. Byråns franska och utländska kunder inkluderar förutom kulturarvsinstitutioner, slottsarkitekter, SAR arkitekter med kulturarv som specialitet, internationella världsarvsföreningar, internationella organisationer samt universitet och högskolor.

Byström Avocat