PERSONUPPGIFTSPOLICY

Personuppgifter som samlas in och behandlas av Cabinet Byström Avocat kommer inte att överföras eller hyras ut till tredje part, varken kostnadsfritt eller mot en avgift.

Uppgifter om Sara Byström som finns tillgängliga på www.bystrom-avocat.com får inte samlas in eller behandlas utan föregående skriftligt samtycke. Det är strängt förbjudet att samla in och använda, manuellt eller automatiserat, dessa personuppgifter för att skicka reklammeddelanden eller av någon annan natur som inte är relaterad till verksamheten i Cabinet Byström Avocat och Fransk Advokat Sara Byström.

Ansvarig för behandling av personuppgifter och dataskyddsombud (DPO):

Maître Sara Byström, Fransk advokat, Ledamot av Paris Advokatsamfund

E-post: sara.bystrom@bystrom-avocat.com

Syftet med behandlingen av personuppgifter:

Personuppgifter, dvs. information som gör det möjligt att identifiera en person (efternamn, förnamn, kontaktuppgifter etc.), samlas in för att kunna kommunicera med de berörda personerna, för att skicka ut meddelanden om avokatfirman Byström Avocats och Sara Byströms verksamhet (julkort, nyhetsbrev och andra nyheter etc.) och för att fylla i formuläret som gör det möjligt att samla in de personuppgifter som behövs för att öppna ett ärende.

Personuppgifterna kommer aldrig att användas för något annat ändamål än administration, bokföring, kommunikation med dig och statistisk uppföljning av vår verksamhet.

IP-adresserna för personer som kontaktar byrån via dess webbplats sparas av byrån i det enda syftet att undersöka eventuella funktionsfel på webbplatsen, säkerställa säkerheten för webbplatsen och/eller de servrar som den är placerad på samt göra anonymiserade statistiska beräkningar.

Exempel på insamling av uppgifter:

När du fyller i kontaktformuläret, när du begär en tid eller när du samtycker till en betald konsultation eller tid, samtycker du till att kommunicera den information som gör det möjligt för oss att följa upp din begäran.

Lagringsperiod för personuppgifter:

Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlas in och behandlas.

Individuella rättigheter:

I enlighet med artikel 39 och följande i fransk lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, kan du få tillgång till, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, eller utöva din rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter. Med andra ord kan du när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter, begränsa den eller invända mot att den behandlas.

För förfrågningar om information, anmälan om rättelse, radering, begränsning eller invändning, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: contact@bystrom-avocat.com.

Du informeras också om att du kan lämna in ett klagomål till CNIL om du anser att dina rättigheter avseende dina personuppgifter inte har respekterats. Du hittar mer information här: https://www.cnil.fr/fr/adresser-une-plainte

→ För mer information om bestämmelserna om skydd av personuppgifter kan du besöka CNIL:s webbplats, särskilt via följande länk:  Rätten att bli informerad om hur dina uppgifter används https://www.cnil.fr/fr/le-droit-detre-informe-sur-lutilisation-de-vos-donnees-0