Rättslig Information

Ansvarig utgivare

Sara Byström

Fransk Advokat & Ledamot av advokatsamfundet i Paris

Byström Avocat
Aktiebolag med ett aktiekapital på 1000 euro
Ledamot av Paris advokatsamfund - Toque C1399

4 avenue Hoche
75008 Paris Frankrike

Telefon: +33 1 82 28 19 13 

Mobil: +33 6 16 45 57 75
Fax: + 33 1 82 28 19 12
E-post: sara.bystrom[a]bystrom-avocat.com

RCS Paris: 880 508 577

SIRET: 880 508 577 00017
VAT nummer : FR15880508577

Denna webbplats, som kan nås via www.bystrom-avocat.com, drivs uteslutande för att stödja Byström Avocats och Sara Byströms verksamheter. 

Full tillgänglighet av denna webbplats för Internetanvändare kan inte garanteras under några omständigheter. Vi åtar oss att göra vårt bästa för att säkerställa kontinuerlig och oavbruten tillgänglighet, men kan inte hållas ansvariga om så inte är fallet. Innehållet på denna webbplats, inbegripet detta rättsliga meddelande, uppdateras regelbundet av Cabinet Byström Avocat.

Server

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Frankrike

Webmaster

Webbdesign

https://constellatio.com/fr/

Romain Hazebroucq

Sara Byström

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter och tredje parts/-bildrättigheter

Denna webbplats och allt dess innehåll (foton, logotyper, ritningar, artiklar, videor, intervjuer etc.), tillhör, med full exklusivitet, om inte annat anges, Byström Avocat och/eller Sara Byström och skyddas av varumärkeslag, upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter och/eller tredje parts-/bildrättigheter (innehåll i bild etc.) i enlighet med franska och internationella lagar och förordningar.

→ För mer information om skydd av immateriella rättigheter:

Rätten till reproduktion och representation och alla rättigheter i samband med de olika innehållen på denna webbplats är förbehållna deras ägare och innehavare, med undantag för begränsade undantag såsom strikt privat användning av Internetanvändaren ensam eller delvis citat av en del av en text förutsatt att upphovsmannens namn, Sara Byström och Byström Avocat och källan anges, dvs adressen till denna webbplats : www.bystrom-avocat.com.

Observera att enligt lag får ingen bild eller visuell framställning (foto, ritning, logotyp) användas i "citatsyfte".

All obehörig användning är därför strängt förbjuden och kommer att beivras med alla tillgängliga medel, i enlighet med motsvarande texter.

→ För mer information om dessa rättigheter och undantag, eller om du vill kontakta de författare, innehavare eller upphovsrättsinnehavare vars innehåll återges på denna webbplats, vänligen  kontakta oss.

Copyrights foto & video

Foton på hemsidan :

I ordning uppifrån och ner, från vänster till höger: ©Anne-Sophie Jeannin, ©IA/Adobe, ©Johner Images/Alamy Stock Photo, ©Arek, ©Eva Bocek, ©Jptinoco, ©goodluz.

Videopresentation av fransk advokatfirma Byström : ©Pixl films

Foton som illustrerar artikelavsnittet: : ©Sara Byström

Parisfoto: ©2020 dietmint/Shutterstock.  

Foton på insidorna:

*Företag: ©Rymden

*Enskilda personer: ©Jenny Sturm

* Vem är Sara Byström: ©Sara Byström

* Vår advokatgaranti: ©TheKonG

* Våra arvoden: ©tirachard

Bilder på insidor som länkas i sidfoten:

*Fastighetsmäklare: ©vadim yerofeyev

*Proffs på mediekultur: ©local_doctor

*Professionella fotografer: ©Tiko

 

Länkar till externa webbplatser (hyperlänkar)

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser i det enda syftet att ge Internetanvändare mer detaljerad information om Sara Byströms och Byström Avocats arbete och verksamhet.

Byström Avocat kan inte hållas ansvarigt för innehållet på dessa webbplatser eller för någon användning som Internetanvändare kan göra av dem. I detta avseende är det strängt förbjudet att använda länkarna eller hyperlänkarna på vår webbplats för något som helst syfte. Det är också strängt förbjudet att skapa en extern hyperlänk från en annan webbplats till vår webbplats www.bystrom-avocat.com.