Svenska privatpersoner

Sov lugnt i Sverige, USA eller någon annanstans, Sara Byström tar hand om dig och dina projekt, frågor eller behov gällande Frankrike

Har du
ärvt ett hus, en lägenhet eller en bostad Frankrike och vet inte hur du går vidare ?

Behöver du
veta om franska arvsregler gäller i din situation och vad det innebär för dig ?

Undrar du
vilka regler som gäller vid försäljning av lägenhet, hus eller bostad i Frankrike ?

Önskar du
organisera dina franska tillgångar och investeringar med din familj ?

Önskar du
veta om det franska avtal du fått förslag på skyddar dig och dina intressen och i så fall hur ?

Vill ni
hyra ut din franska fastighet, lägenhet, hus eller bostad och vill veta exakt vilka regler som gäller ?

Tänker du
flytta till Frankrike och vill veta hur du optimerar ditt projekt, din franska situation ?

Vill du
klargöra din administrativa, juridiska,skattemässiga status i Frankrike och veta konsekvenserna ?

Kontakta oss

Kulturell förståelse

Svensk – Fransk – Amerikansk ; för optimerad livsupplevelse, erfarenhet och trygghet

Juridisk expertis

För att på bästa vis ta hand om dig, din familj, dina intressen och din situation i Frankrike

360 grader – Allt i ett

med vår ”One stop shop” för juridisk och administrativ management service i alla era projekt !

A la carte

– Strategisk analys av franska tillgångar och projekt
– Representation gentemot notarie, huissier, mäklare och domstolar
– Analys av aktuell hantering av fransk bostad
– Konsultation gällande franskt arv
– Biträde gentemot bank och myndighet
– Memo fastighetsregler i Frankrike – sälja, köpa, hyra
– Skatte konsultation för att välja rätt franskt investeringsobjekt
– Analys av och biträde med franskt anställningsavtal
– Rådgivning inför flytt till Frankrike
– Bistående innan, under eller efter signering av franskt kontrakt
– Juridiskt biträde i Frankrike – medling, förlikning och domstolsprocess
– Memo gällande fransk arbetsrätt som anställd

Till vardags

– Har jag helt förstått innebörden av det franska myndighetsbrev jag fått?
– Varför tar det så lång tid med fransk notaries arbete ?
– Måste jag hitta en notarie just i min speciella situation ?
– Vem ska betala mäklaravifter ; köparen eller säljaren ?
– Varför sägs det var bra att starta ett SCI företag när jag köper en bostad, lägenhet, hus eller mark ?
– Hur fyller jag i den franska bankens alla dokument ?
– Varför är det så svårt att få kontakt med den franska banken eller franska skatteverket ?
– Finns det risker jag ska vara uppmärksam på när jag ska renovera, bygga om eller uppgradera min franska bostad ?
– Vad krävs för att bli fransk medborgare ?

Akut 

– Jag har fått ett brev av en huissier ?
– Varför är mitt franska bank konto blockerat ?
– Jag förstår inte fakturan jag blivit skickad ?
– Franska Skatteverket ställer frågor
– Jag är kallad till fransk domstol
– Min hyresvärd säger att jag måste flytta eller betala högre hyra
– Renoveringen av min franska bostad har stannat upp
– Mitt franska anställningsavtal får en avenant, en addendum
– Min hyresgäst vill inte betala hyran och svarar mig inte
– Jag har varit med om en olycka i Frankrike
– Min hyresvärd vill slänga ut mig

Fransk Advokat – Mäklare

Vi är er ”One – stop shop” för alla franska bostadsprojekt !

Säkerställ ditt köp, försäljning av bostad, hus, lägenhet med vår dubbla kompetens som fransk advokat och mäklare. Vi är er centrala, kontrollerande represenant i projekt, investeringar, transaktioner mm fastighetsfrågor över hela Frankrike ; överlåtelse, försäljning, uthyrning, uppsägning, gåva mm investering.

Fransk advokat och fransk registrerad advokat-mäklare – en perfekt kombo för säker, kontrollerad hantering av din franska bostad, fastighet !

Läs mer

Arvode – Kostnader

Svenskt förtroende
in action

Vår svenska ärlighet och vilja till samarbete i förtroende, vår klarhet och naturliga vänlighet är vårt svenska DNA och kärnvärden vi stolt bär för att göra samarbetet med dig så positivt som möjligt.

Vi berättar exakt vad vi föreslår och varför. Vi inväntar alltid ditt godkännande innan vi agerar.

Klarhet och budgetering

Om faktureringen sker på timarvode faktueras endast exakt upparbetad tid dvs 10, 20, 50 minuter faktureras precist. Redovisning av upparbetad tid och åtgärder som vidtagits tillställs dig automatiskt.

Efter förklaring av franska reglerna vi lyder och den garanti vi som fransk advokat ger, informeras du om hur franskt advokatarvode sätts.

Vi beslutar tillsammans om vårt samarbetes detaljer : arvode, externa kostnader, betalning, tidsfrister, uppdrag, information, skyldigheter mm. Ett kort klientavtal sammanställs och signeras av oss båda. Varje utveckling eller förändring av uppdraget beslutas gemensamt och i skrift för att bevara förtroendet mellan oss.

Efter vår granskning återkommer vi med detaljerade förslag på till åtgärder och vi förklarar villkoren samt vad som krävs för att genomföra dem. Vi bestämmer sedan tillsammans hur ditt ärende bäst tas om hand utifrån hur du vill gå vidare.

Ett första samtal
och analys

För att bäst bistå dig behövs först en tydlig analys av din situation, dina frågor och dina behov. Därför inleds vårt samarbete med ett kort samtal per telefon, videokonferens eller ett möte på byrån.

Därefter ber vi dig som ett första steg att tillhandahålla oss all information och alla dokument du har.

Fast pris / abonnemang /
timarvode

Faktureringen baseras efter ditt speciella ärende, frågas eller projekts speciella detaljer, beroende på vilka åtgärder som behövs och tidsperspektiv samt summan som står på spel. Ofta fastställs arvodet i etapper, steg för steg och anpassas allt eftersom. I vissa fall kan fakturering ske med fast pris och i vissa fall med tidsbaserat arvode.

Medvetna om att vissa situationer kräver särskild anpassning finns i vissa fall möjlighet att komma överens om abonnemang, och/eller en procentsats på det belopp ärendet gäller, t ex pengar som erhållits till förmån för klienten, pengar som sparats in åt klienten eller värde på fastighet.

Betalningsmöjligheter

För att förenkla vår kommunikation och optimera ditt ärende finns möjlighet att betala arvode och fakturor via Stripe länk, internationell girering, SEPA girering eller med check utställd på fransk bank.

Kontakta oss

error: Content is protected !!