Sara Byström

Svenska, passionerad av franska språket sedan barnsben  kom jag till Frankrike via Schweiz, genom litteratur och fotografi. Mitt intresse för juridik som ett medel för att hjälpa andra ledde mig till en Jur Mag på Sorbonne i Paris.

Tack vare mina 30 års erfarenhet inom fransk rätt i Frankrike, genom att förstå hur allt fungerar, vet jag hur allt kan lösas när man tacklar en situation rätt. Tack vare mina svenska och engelskspråkiga rötter och internationella erfarenheter, ger jag trygghet åt svenskar, amerikaner och andra privatpersoner och företag vare sig de är bofasta i Frankrike eller inte. Förståelse för och anpassning till olika kulturella och juridiska skillnader är A och O och vi är mycket glada att biträda våra klienter i deras olika frågor och behov där Frankrike eller fransk rätt kommer in.

Född i en stor konstnärsfamilj är min passion för form, bild och foto grunden för mitt parallella biträde inom konst, kultur och media, med deras verk, produktioner och projekt där franska aspekter finns inblandade.

Språk

Svenska
Franska
Engelska
Danska

Yrkestitlar

Fransk Advokat
Fransk Advokat – Mäklare

Passioner

Utforska naturen 
Dyka in i konsten (eller tvärtom)

Läs mer om Sara Byström här

Våra partners

Tack vare vårt nätverk av partners kan vi bistå dig som privatperson eller företag i alla dina juridiska frågor, affärer och administrativa ärenden

För att kunna föreslå bästa möjliga service, all in one eller 360 graders service arbetar vi med ett nätverk av partners och i nära samarbete med kollegor som har kompletterande expertis och delar våra grundläggande värderingar, vårt svenska DNA : förtroende, ärlighet, vänlighet och en pragmatisk attityd.

Vi är medlemmar av det franska advokatsamfundet (CNB) och advokatsamfundet i Paris (Ordre des Avocats de Paris), franska organisationen för Advokat Mäklare (AAMTI), Svenska Handelskammaren i Frankrike (CCSF), Svenska Klubben i Paris, International Bar Association (IBA), Svenska Upphovsrättsföreningen (SFU) – ALAI Sweden, International Counsel on Monuments and other Sites (ICOMOS international) & Internationella vetenskapliga kommitéen för juridiska administrativa och finansiära ärenden (ISC ICLAFI), Swedish Womens Educational Association (SWEA) och Svenskar i världen (SVIV).

Specialiserade kompletterande advokater

För att centralisera hos mig alla dina juridiska, finansiella och administrative project och frågor.

Notarier

Tillsammans blir det möjligt att slutföra dina projekt och ärenden där en franska notarie är önskvärd eller nödvändig.

Finansiella rådgivare

För att kombinera juridisk rådgivning, säkerhet och bra investeringar.

Översättare och tolkar

Så att inte något ord, fras eller innebörd går dig förbi.

Amerikanska advokater

För att samarbeta som ett team med era fransk-amerikanska projekt, behov och frågor.

Svenska advokater och jurister

För att samarbeta i team i era franska eller fransk-svenska ärenden, frågor eller behov !

Kontakta oss

error: Content is protected !!