Fotografer, bild- och reklambyråer

Känn dig trygg i din verksamhet med foto & bild ! Produktion, arkiv, distribution, avtal m.m… Hos oss är du som hemma !

Fotografer, bild- och reklambyråer m.m.

Vår passion för foto, bild och kommunikation har sina rötter i Sara Byström ursprung inom bildkonsten vilken uttrycks varje dag sedan mer än 30 år i Frankrike och internationellt inom bildrätt, bildarkiv, upphovsrätt m.m. digitala processer och distribution. Våra 10 år som inhouse Legal counsel på en av de största byråerna i Frankrike, USA och i världen, gör oss till ert säkraste fransk svenska kort inom dessa sektorer  !

Har du
upptäckt en otillåten användning i Frankrike av en bild, ett foto eller en illustration som du har rättigheter till och vill gå vidare och begära skadestånd ?

Vill du
bli trygg med franska bild och foto rättigheter, integritet, publicitet och andra risker i foton och bilder ?

Vill du
veta vilka rättigheter som fotografer och biträdande fotografer har i Frankrike och hur de kan genomdriva dem ?

Tänker du
att det kan vara bra att säkerställa att dina fakturor, avtal och offerter gällande Frankrike respekterar alla regler ?

Vill du
förstå franska regler om credit, upphovsrätt och viktig information när du använder,  laddar ner eller upp ett foto, en bild eller logga ?

Är du
osäker på vilka risker du tar när du publicerar eller använder en bild, foto, logga som har fransk anknytning ?

Planerar du
att skriva en modellrelease, property release, samproduktion eller annat dokument du använder för projekt i Frankrike ?

Söker du
trygghet för ett projekt som inkluderar franskt innehåll, franska referenser eller har anknytning till Frankrike ?

Kontakta oss

Foto bransch expertis och erfarenhet sedan 30 år

för att alla aspekter ska tas in under hela vägen för full trygghet

Foto, bild och juridik : vår specialkompetens

säkerställer att ert projekt i Frankrike har all chans till succé

360° förståelse – one stop shop

ger tryggare erfarenhet i Frankrike

A la carte

– Juridisk analys av foton, bilder, annonser och projekt
– Skräddarsyr licensavtal, uppdragsavtal, modellrelease etc
– Rådgiver i förvaltning av upphovsrätt i Frankrike
– Rådgivning om förvaltning av upphovsrätt i Frankrike
– Företräder i franska intrång och driver processer i fransk domstol
– Förhandling i foto, bild, modell och producent projekt
– Branschanpassad strategi för registrering och upphovsrättsligt skydd i Frankrike
– Rådgivning affärsutveckling i Frankrike inom foto, bild och reklam
– Representation gentemot utgivare, distributör, förlag, byrå eller företag
– Riskhantering av franskt foto / bild projekt
– Anpassad fransk strategi för bildbyrå
– Administrativa och skatteaspekter på fotografisk verksamhet i Frankrike

I den dagliga verksamheten

– Vilka är mina rättigheter som fotograf i Frankrike ?
– Skyddar det franska licensavtalet, uppdraget eller avtalet jag ska skriva på mina rättigheter ?
– Vad betyder creden DR, droits réservés, som används i Frankrike och är den laglig ?
– Vilka är mina ideella rättigheter i Frankrike ?
– Får jag använda fotot jag hittade på nätet i mitt franska affärsprojekt ?
– Är våra villkor, T&C, CGV, CGU och policies anpassade för Frankrike ?​
– Hur hanterar jag frågan om tillämplig lag i ett avtal, tillstånd eller godkännande med fransk partner ?
– Kan jag avbryta ett franskt uppdrag som jag har börjat arbeta på ?
– Måste den franska partnern informera om användningen av min bild ?
– Hur vet jag om uppdragsgivaren i Frankrike respekterar mina rättigheter ?
– Vilka rättigheter kan finnas i ett franskt foto eller en bild ?

Akut

– Någon har gjort intrång på nätet på mina rättigheter och använt min bild utan att fråga
– Jag har fortfarande inte fått mina royalties av min franska distributör
– Jag vill ha tillbaka mina foton och materiel från min franska partner
– Mitt namn används i Frankrike med en bild som inte är min
– Jag är fotograf i Frankrike men vet inte exakt hur jag ska fakturera
– Jag måste omedelbart skriva på ett franskt avtal men tvekar
– Jag vill gå till fransk domstol för ett foto av mig som publicerats
– Modellen som jag arbetat med ber mig sluta använda bilden i Frankrike
– Min franska webbplats har attackerats och alla bilder har laddats ner
–  Vår bildleverantör har kallats till fransk domstol ?

Med ursprung konsten och foto

Första specialiserade Inhouse legal counsel i en av de tre största franska och internationella bildbyråerna – senare uppköpt av Bill Gates – i mer än tio år samt med början som bilddokumentalist och senare bildupphovsrätts expert är Sara Byström mycket stolt över sitt unika mervärde !

Sara är född inom bildkonsten och kommer från en lång släkt av svenska målare och bildkonstnärer i flera generationer.

Saras intima tillhörighet i branschen ger, utöver hennes specifika juridiska kunskap och erfarenhet, ett stark länk till bildvärlden som ger näring åt allt vi gör för våra fotografer, bildkonstnärer, producenter, byråer, distributörer mfl oavsett om det rör sig om foto eller bild,  stillbild eller animation och oavsett om vintage, contemporary eller digital !

Arvode – Kostnader

Svenskt förtroende
in action

Vår svenska ärlighet och vilja till samarbete i förtroende, vår klarhet och naturliga vänlighet är vårt svenska DNA och kärnvärden vi stolt bär för att göra samarbetet med dig så positivt som möjligt.

Vi berättar exakt vad vi föreslår och varför. Vi inväntar alltid ditt godkännande innan vi agerar.

Klarhet och budgetering

Om faktureringen sker på timarvode faktueras endast exakt upparbetad tid dvs 10, 20, 50 minuter faktureras precist. Redovisning av upparbetad tid och åtgärder som vidtagits tillställs dig automatiskt.

Efter förklaring av franska reglerna vi lyder och den garanti vi som fransk advokat ger, informeras du om hur franskt advokatarvode sätts.

Vi beslutar tillsammans om vårt samarbetes detaljer : arvode, externa kostnader, betalning, tidsfrister, uppdrag, information, skyldigheter mm. Ett kort klientavtal sammanställs och signeras av oss båda. Varje utveckling eller förändring av uppdraget beslutas gemensamt och i skrift för att bevara förtroendet mellan oss.

Efter vår granskning återkommer vi med detaljerade förslag på till åtgärder och vi förklarar villkoren samt vad som krävs för att genomföra dem. Vi bestämmer sedan tillsammans hur ditt ärende bäst tas om hand utifrån hur du vill gå vidare.

Ett första samtal
och analys

För att bäst bistå dig behövs först en tydlig analys av din situation, dina frågor och dina behov. Därför inleds vårt samarbete med ett kort samtal per telefon, videokonferens eller ett möte på byrån.

Därefter ber vi dig som ett första steg att tillhandahålla oss all information och alla dokument du har.

Fast pris / abonnemang /
timarvode

Faktureringen baseras efter ditt speciella ärende, frågas eller projekts speciella detaljer, beroende på vilka åtgärder som behövs och tidsperspektiv samt summan som står på spel. Ofta fastställs arvodet i etapper, steg för steg och anpassas allt eftersom. I vissa fall kan fakturering ske med fast pris och i vissa fall med tidsbaserat arvode.

Medvetna om att vissa situationer kräver särskild anpassning finns i vissa fall möjlighet att komma överens om abonnemang, och/eller en procentsats på det belopp ärendet gäller, t ex pengar som erhållits till förmån för klienten, pengar som sparats in åt klienten eller värde på fastighet.

Betalningsmöjligheter

För att förenkla vår kommunikation och optimera ditt ärende finns möjlighet att betala arvode och fakturor via Stripe länk, internationell girering, SEPA girering eller med check uställd på fransk bank.

Kontakta oss

error: Content is protected !!