Konstnärer, Formgivare & Producenter mfl

Skapa, distribuera, sälj ditt konstverk, formgivna skapelse, design, film, konsert eller pjäs i full tillit och säkerhet !

Producenter, Konstnärer, Musiker, Journalister m.m.

Optimera din franska verksamhet inom konsten, kulturen eller medie världen med vår hjälp för att finna trygghet och förtroende. Era projekt, skapelser, verk, produktioner och andra innovationer, rika på upphovsrätt och andra immateriella rättigheter förtjänar att dra nytta av vår långa och utförliga expertis, praxis och erfarenhet !

Är du
manusförfattare, regissör, distributör eller producent av film, video, VR verk, teater och vill veta om avtalen du givits skyddar dig i Frankrike ?

Är du
bildkonstnär, illustratör, skulptör, målare, grafisk formgivare, konsthantverkare och har arbetat åt fransk uppdragsgivare utan betalning eller royalties ?

Har du
tillställts en överlåtelse, ett licensavtal eller distributionsavtal med i Frankrike verksamma personer eller företag och undrar om de är bra ?

Är du
sångare, musiker, låtskrivare, solist eller orkestermedlem och behöver hjälp i förhandling med fransk produktion eller distribution ?

Vill du
dela ditt verk, din design eller ditt foto, vill du med bilder visa din skapande aktivitet på nätet och veta mer om franska regler för publicering på nätet ?

Är du
verksam inom scenkonst, teater eller dans och vill veta hur du bäst skyddar dig i samarbete med fransk partner eller produktion i Frankrike ?

Har du
upptäckt att någon person eller företag i Frankrike gör intrång på dina eller ditt bolags immaterialrättigheter och vill uppnå ersättning utan att gå till domstol ?

Är du
på väg att skapa en affisch, formge en annons eller hitta ett foto för en reklamkampanj och behöver veta om den respekterar alla franska regler ?

Kontakta oss

Full erfarenhet och förståelse

 för effektiv kommunikation som respekterar alla rättigheter och hela situationen för bästa utgångsläge

Dokumenterad juridisk bransch expertis

för bästa hantering av dina verk, skapelser, produktioner, formgivningar från A till Ö

 360° strategi – one stop shop

så att du kan säkra ditt skapande, verksamhet, distribution etc med effektivitet och sinnesro

A la carte

– Analys av rättigheter i ditt verk, design, formgivning eller projekt
– PM om franska regler vidd framförande, produktion, utövande inom konst, kultur och underhållning
– Utarbetande av avtal, licenser, tillstånd och överlåtelser med franska aspekter
– Fullt juridiskt och administrativt stöd och representation till producenter av föreställning, film och konsert i Frankrike
– Rådgivning och stöd till förvaltning i Frankrike av rättigheter och avtal 
– Intrång i Frankrike av upphovsrätt, design rätt, närstående rättigheter och avtal
– Förvaltning av avtal, rättigheter mm biträde för mode, design eller innovativa projekt där Frankrike kommer in
– Juridiskt bisträde inom  reklam, medie, radio och tv-branschen
– Full juridisk support gällande den franska konstmarknaden

I den dagliga verksamheten

– Omfattas jag av fransk upphovsrätt ?
– Hur vet jag att mitt franska avtal är bra ?
– Hur kan jag på bästa sätt förvalta konstnärliga rättigheter där franska aspekter kommer in ?
–  Vilka franska regler och skatter berör konstsamlare och andra på den franska konstmarknaden ?
–  Har jag rätt till statligt kulturskydd ?
– Hur gör jag för att följa upp en olaglig användning i Frankrike av mitt verk, min produktion, mitt projekt eller min idé ?
– Vad är en ideell rättighet och hur kan jag använda den i Frankrike ?
– Vad bör en filmproducent i Frankrike veta ?
– Vilka är de viktiga juridiska frågorna för en producent av föreställningar, konserter, shower och musikaler i Frankrike ?
– Har arkitekter i Frankrike rättigheter till sina byggnader, planer och modeller ?
– Är en konsthantverkares kunnande skyddat ?

Akut

– Jag vill anmäla fransk otillåten användning på nätet
– Jag har fått en brådskande kallelse ifrån fransk domstol, huissier, advokat om licens eller avtalsöverträdelse
– Jag vill registrera min idé och mitt projekt i Frankrike innan den används av andra
– Hur kan jag snabbt och effektivt skydda mina kreationer, skapelser, min konst i Frankrike ?
– Jag måste snabbt underteckna ett franskt avtal och är osäker på om det är optimalt ?
– Jag vill sälja en formgivning, ett verk men har ännu inte registrerat min aktiviet i Frankrike
– Jag är producent och behöver arbeta med en fransk konstnär, skådespelare eller formgivare
– Jag kommer inte längre överens med de personer jag skapat ett  verk med
– Jag vill säga upp mitt franska avtal, licens  kontrakt. Är det riskfyllt ?
– .Jag måste spela in mitt album i Frankrike men har inget avtal, kontrakt eller licens. Är det rätt ?

Med ursprung inom konsten

Byström  Sara är född direkt in i konst- och kulturvärlden och kommer från en stor svensk släkt av målare, bildkonstnärer i flera generationer med ett stort antal musiker, solister och välkända opera artister i familjen.

Denna intima tillhörighet i konsten och kulturen ger Sara, utöver sina juridiska bransch kunskaper, en speciell förståelse och känslighet som ger särskilt djup och näring i det biträdet och bistående hon ger samt alla uppdrag hon landar åt sina klienter som är konstnärer, producenter, designers, utställare, distributörer, musiker, filmare och andra, stora som små, som älskar dessa viktiga mänskliga uttryck. Vi tycker alltså att vi kan vara stolta över vårt särskilda mervärde vi har glädjen att ställa till våra klienters, vänners, familjers och andra kulturutövares förmån !

Kontakta oss för att få veta mer och höra hur vill kan hjälpa dig !

Arvode – Kostnader

Svenskt förtroende
in action

Vår svenska ärlighet och vilja till samarbete i förtroende, vår klarhet och naturliga vänlighet är vårt svenska DNA och kärnvärden vi stolt bär för att göra samarbetet med dig så positivt som möjligt.

Vi berättar exakt vad vi föreslår och varför. Vi inväntar alltid ditt godkännande innan vi agerar.

Klarhet och budgetering

Om faktureringen sker på timarvode faktueras endast exakt upparbetad tid dvs 10, 20, 50 minuter faktureras precist. Redovisning av upparbetad tid och åtgärder som vidtagits tillställs dig automatiskt.

Efter förklaring av franska reglerna vi lyder och den garanti vi som fransk advokat ger, informeras du om hur franskt advokatarvode sätts.

Vi beslutar tillsammans om vårt samarbetes detaljer : arvode, externa kostnader, betalning, tidsfrister, uppdrag, information, skyldigheter mm. Ett kort klientavtal sammanställs och signeras av oss båda. Varje utveckling eller förändring av uppdraget beslutas gemensamt och i skrift för att bevara förtroendet mellan oss.

Efter vår granskning återkommer vi med detaljerade förslag på till åtgärder och vi förklarar villkoren samt vad som krävs för att genomföra dem. Vi bestämmer sedan tillsammans hur ditt ärende bäst tas om hand utifrån hur du vill gå vidare.

Ett första samtal
och analys

För att bäst bistå dig behövs först en tydlig analys av din situation, dina frågor och dina behov. Därför inleds vårt samarbete med ett kort samtal per telefon, videokonferens eller ett möte på byrån.

Därefter ber vi dig som ett första steg att tillhandahålla oss all information och alla dokument du har.

Fast pris / abonnemang /
timarvode

Faktureringen baseras efter ditt speciella ärende, frågas eller projekts speciella detaljer, beroende på vilka åtgärder som behövs och tidsperspektiv samt summan som står på spel. Ofta fastställs arvodet i etapper, steg för steg och anpassas allt eftersom. I vissa fall kan fakturering ske med fast pris och i vissa fall med tidsbaserat arvode.

Medvetna om att vissa situationer kräver särskild anpassning finns i vissa fall möjlighet att komma överens om abonnemang, och/eller en procentsats på det belopp ärendet gäller, t ex pengar som erhållits till förmån för klienten, pengar som sparats in åt klienten eller värde på fastighet.

Betalningsmöjligheter

För att förenkla vår kommunikation och optimera ditt ärende finns möjlighet att betala arvode och fakturor via Stripe länk, internationell girering, SEPA girering eller med check uställd på fransk bank.

Kontakta oss här 

error: Content is protected !!