Byström Avocat : ert franska biträde och representant gällande bostad, hus, lägenhet, arv, skatt och arv med franska aspekter … överallt i Frankrike !

RÅDGIVNING, BITRÄDE, ASSISTANS OCH REPRESENTATION FÖR PRIVATPERSONER : FASTIGHETER OCH HUS I FRANKRIKE, FRANSK SKATT, ARV MED FRANSKA ASPEKTER, FRANSK BANK OCH FÖRSÄKRING

Advokatbyrå Byström arbetar inom privat juridik och rätt för svenskar, skandinaver och andra bofasta eller icke bofasta gällande fastigheter, hus, skatt, arv, bank- och försäkringsärenden med fransk anknytning.

Med klar internationell position som mycket uppskattat biträde åt utländska privatpersoner, bistår Byström Advokatbyrå ett stort antal klienter i ärenden gällande Frankrike och fransk juridik såsom fransk fastighetsrätt, skatterätt, arvsrätt och försäkringsrätt, framförallt svenskar och skandinaver.

Bostad, fastighet, hus och mark  i hela Frankrike : köpa, sälja, hyra och hyra ut

Byström Advokatbyrå rådger, bistår, assisterar och representerar således sina privatklienter i frågor gällande förvaltning av deras fasta egendomar i Frankrike, speciellt med köpeavtal, överlåtelseavtal och hyreskontrakt  och registering, i kontakter med notarie och mäklare samt i skatteaspekter gällande försäljning, förvärv och uthyrning av hus, villa eller lägenhet i Frankrike.

Franska arv och svenska arv med franska tillgångar

I situationer kring arv med franska aspekter, som t ex vid ärvd fastighet i Frankrike, förälder boende i Frankrike eller med franska syskon, hjälper Avdokatbyrån till med representation och biträde gentemot inblandade parter och förvaltningar. Denna speciella juridiska- och administrative assistansen kan vara av stor nytta i dessa ofta krångliga situationer.

Franska skatter och deklarationer för bofasta och icke bofasta

Advokatbyrån arbetar även skatteärenden och bistår med rådgivning och assistans med fransk skatte deklaration och betalning av skatt samt med juridiska och administrativa frågor gällande franska värdepapper, aktier och andra tillgångar och investeringar.

Franska bank – och försäkrings frågor

Naturligtvis biträder Byströms Advokatbyrå även beträffande försäkring och bank ärenden som klienterna från Sverige, Skandinavien, USA, Australien och England och även andra länder kan stöta på i sina relationer med Frankrike.

För att på bästa vis tillgodose klientens intressen samarbetar även advokatbyrå Byström i förtroende med ett nätverk av kompletterande yrkespersoner täckande hela Frankrike : mäklare, notairie, fogde, utmätningsmän…

Som er strategiska partner rådger, biträder, assisterar, representerar och försvarar Byström Advokatfirma era intressen med fransk anknytning, som till exempel i följande frågor

 • Jag vill säkerställa mitt köp av en fastighet, en bostad i Frankrike ?
 • Behov av en advokat, en jurist som representant gentemot en fransk myndighet ?
 • Arvinge till en fransk fastighet, ett hus, en villa, en bostad eller mark i Frankrike ?
 • Är du på väg att hyra ut en fastighet i Frankrike  ?
 • Står ni inför en signatur av ett köpeavtal eller försäljning av bostad hos fransk notarie ?
 • Vill du veta vilka skyldigheter som följer med att äga en egendom i Frankrike ?
 • Hur vet jag om jag är skatteskyldig i Frankrike ?
 • Jag är på väg att skriva på ett franskt avtal, kontrakt och behöver vara säker på att mina rättigheter är tillvaratagna ?
 • Hur kan jag säkerställa arvet som tillfaller mig efter mina släktingars franska tillgångar ?
 • Vill du investera i Frankrike och behöver strategiska, juridiska och skattemässiga råd ?
 • Funderar ni på att överföra er fastighet i Frankrike till era barn ?
 • Har ni fått papper ifrån en fransk bank och vill veta vad det gäller och vilken situation ni befinner er i ?
 • Vill du överklaga den franska fastighetsskatten eller förmögenhetsskatten som krävs av dig ?
 • Vilka är reglerna för deklaration och taxering av inkomster i Frankrike ?
 • Hur beskattas fransk egendom som ägs av en person bosatt i Sverige ?
 • Jag har haft en vattenläcka i min franska lägenhet och vet inte vilka skyldigheter jag har ?
 • Vill du veta mera om de många och speciella reglerna som gäller vid arv med fransk anknytning ?
 • Vilka är dina skatteskyldigheter för avkastningarna av dina franska tillgångar ?
 • Planerar du att hyra ut din fastighet i Frankrike via Airbn’b ?

Har du en fråga eller vill veta mera kring vad vi kan hjälpa till med, KONTAKTA OSS HÄR, vi återkommer med svar så fort som möjligt.

Byström Avocat