Fransk registrerad Advokat – Mäklare

Full trygghet med vår ”One stop shop” och fulla kontroll genom att ta hand om hela processen i ert franska bostadsprojekt : från början till slut !

Kulturell förståelse

Svensk – Fransk – Amerikansk för full effektivitet i kontakt och samråd med alla parter.

Juridisk expertis

för full säkerhet och garanti med ditt franska fastighetsprojekt från början till slut.

360 grader – Allt i ett

med vår ”One stop shop” och centraliserade hantering hos oss och vårt nätverk under hela vägen. 

Medlem av franska Föreningen för Advokater som även är Registrerade Mäklare : Fransk Advokat Mäklare (AAMTI)

LÄS MERA HÄR : AVOCAT IMMO (franska) – Sara Byström sur le site de l’AAMTI 

Garantera er optimala trygghet från A till O

Som fransk fastighetsmäklare och fransk advokat garanterar vi våra klienter total säkerhet och trygghet när vi tar hand om deras franska fastighetsaffärer.

Vi hanterar och kontrollerar alla stadier under hela processen av en försäljning, ett köp eller en uthyrning och biträder klienten vid den slutliga formaliseringen av köpet eller försäljningen hos en notarie.

Med vår specifika expertis och speciella möjligheter i egenskap av vår dubbla kompetens och medlemskap i AAMTI hanteras alla aspekter med juridisk kompetens tills processen vattensäkert är förd i hamn.

Kontroll, kommunikation i hela processen

Vi hanterar hela projektet från början, genom (den omfattande) dokument hanteringen, kontroll och förklaring av olika obligatoriska eller rekommenderade bilagor, hantering av tekniska analyser etc fram till slutgiltig signering. Våra dubbla titlar som advokat och fastighetsmäklare gör att vi också står i centrum för  och garanterar utarbetandet av det eller de preliminära avtalen vars säkerhet, integritet och underskrifter vi centraliserar och kontrollerar.

Vi är ditt bästa alternativ för de garantier som vi erbjuder i den optimala förvaltningen av fastighetsprojekt och dess utveckling fram till slutförandet.

§ P.6.3.1 av Franska Advokatsamfundet i Paris Interna Regler (RIBP)

I sin verksamhet som ombud vid fastighetstransaktioner förblir advokaten skyldig att respektera de grundläggande principerna för sitt yrke och reglerna för intressekonflikter; han/hon får endast agera för en av parterna och kan endast få arvode från denna part. Advokaten ska följa alla reglerna.

Läs mer här om RIBP (franska)

Arvode – Kostnader

Svenskt förtroende
in action

Vår svenska ärlighet och vilja till samarbete i förtroende, vår klarhet och naturliga vänlighet är vårt svenska DNA och kärnvärden vi stolt bär för att göra samarbetet med dig så positivt som möjligt.

Vi berättar exakt vad vi föreslår och varför. Vi inväntar alltid ditt godkännande innan vi agerar.

Klarhet och budgetering

Om faktureringen sker på timarvode faktueras endast exakt upparbetad tid dvs 10, 20, 50 minuter faktureras precist. Redovisning av upparbetad tid och åtgärder som vidtagits tillställs dig automatiskt.

Efter förklaring av franska reglerna vi lyder och den garanti vi som fransk advokat ger, informeras du om hur franskt advokatarvode sätts.

Vi beslutar tillsammans om vårt samarbetes detaljer : arvode, externa kostnader, betalning, tidsfrister, uppdrag, information, skyldigheter mm. Ett kort klientavtal sammanställs och signeras av oss båda. Varje utveckling eller förändring av uppdraget beslutas gemensamt och i skrift för att bevara förtroendet mellan oss.

Efter vår granskning återkommer vi med detaljerade förslag på till åtgärder och vi förklarar villkoren samt vad som krävs för att genomföra dem. Vi bestämmer sedan tillsammans hur ditt ärende bäst tas om hand utifrån hur du vill gå vidare.

Ett första samtal
och analys

För att bäst bistå dig behövs först en tydlig analys av din situation, dina frågor och dina behov. Därför inleds vårt samarbete med ett kort samtal per telefon, videokonferens eller ett möte på byrån.

Därefter ber vi dig som ett första steg att tillhandahålla oss all information och alla dokument du har.

Fast pris / abonnemang /
timarvode

Faktureringen baseras efter ditt speciella ärende, frågas eller projekts speciella detaljer, beroende på vilka åtgärder som behövs och tidsperspektiv samt summan som står på spel. Ofta fastställs arvodet i etapper, steg för steg och anpassas allt eftersom. I vissa fall kan fakturering ske med fast pris och i vissa fall med tidsbaserat arvode.

Medvetna om att vissa situationer kräver särskild anpassning finns i vissa fall möjlighet att komma överens om abonnemang, och/eller en procentsats på det belopp ärendet gäller, t ex pengar som erhållits till förmån för klienten, pengar som sparats in åt klienten eller värde på fastighet.

Betalningsmöjligheter

För att förenkla vår kommunikation och optimera ditt ärende finns möjlighet att betala arvode och fakturor via Stripe länk, internationell girering, SEPA girering eller med check uställd på fransk bank.

Kontakta oss

error: Content is protected !!