Franska advokat och advokat mäklar garantier

Vår dubbla starka garanti i allt vi företar oss garanterar dig trygghet, säkerhet och lugna stunder i alla väder

Varför kontakta en advokat = en edsvuren jurist ?

För att en advokat hjälper dig att säkerställa din situation och ger dig trygghet så du kan se framtiden an i lugn och ro !

Saras kulturella förståelse

Svensk – Fransk – Amerikansk ; för maximalt agerande i alla lägen, vilken än situationen är optimerar vi lösningar genom vår 360° föreståelse

Saras juridiska expertis

och långa erfarenhet betryggar din rättsliga, ekonomiska och administrativa situation i Frankrike.

Saras 360 graders ”Allt i ett” lösningar

Vår ”One stop shop” ger full säkerhet och kontroll med oss och vårt nätverk av partners.

⇒ För att säkra situationen med en klar strategi.

⇒ För att optimera och begränsa juridiska, finansiella och skattemässiga risker.

⇒ För att återställa trygghet och förtroende samt en lugn sömn.

⇒ För analys och råd som bygger på garanterad och uppdaterad information.

⇒ För att få specifik expertis med förståelse för olika kulturer, bruk och seder.

⇒ För att åtnjuta tydliga och pedagogiska förklaringar på ett gemensamt språk.

⇒ För att nyttja vår erfarenhet av specifika franska branscher, praxis, speciella begränsningar, möjligheter.

Advokatens klienter åtnjuter full garanti.

Yrkesansvarsförsäkring gäller vid all rådgivning, biträde, bistånd, mandat, fullmakt och representation !

Fransk Advokat – Mäklar garanti

En ansvarsförsäkring täcker (…) all verksamhet som advokaten har fått tillstånd till (…).

I sin verksamhet som ombud vid fastighetstransaktioner är advokaten skyldig att respektera de grundläggande principerna för sitt yrke och reglerna om intressekonflikter ; hen/hon/han får endast agera för en av parterna och får endast arvode från denna part.

Advokaten ska följa alla interna reglerna och förhandlingsreglerna.

(§ P.6.3.1 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris – RIBP)

Fransk Advokat garanti

En ansvarsförsäkring täcker (…) all verksamhet som advokaten har fått tillstånd till (…)

Yrkesansvarsförsäkringen gäller för varje råd, konsultation, hjälp, mandat, representation advokaten ger !

Två försäkringar ligger till grund för
garantierna :
– den som garanterar hens/hennes/hans yrkesmässiga civilrättsliga ansvar,
– den andra garanterar förvaltningen av de pengar som hen/hon/han anförtrotts i samband med utövandet av sitt yrke.

(§ 27 de la loi du 31 décembre 1971).

Advokaten är en edsvuren och kontrollerad expert du kan lita på !

 

♦ Advokatyrket är strikt reglerat för att skydda klienterna.
♦ En advokat svär ed vid en regional hovrätt men kan arbeta var som helst i Frankrike.
♦ Fortbildning är obligatorisk för att komplettera kunskaperna.
♦ En strikt etisk kod reglerar advokaternas verksamhet i Frankrike varav tystnadsplikt och sekretess t ex.
Det nationella interna regelverket och den etiska koden är bindande för alla franska advokater. De vägleds i varje enskilt fall av principer som oberoende och samvetsgrannhet bl a. Mer info här (franska)
♦ Den franska etiska koden för europeiska advokater kompletterar reglerna när flera advokater från EU är närvarande. Mer info här (franska)

”Advokater är effektivare när det gäller att informera, ge råd och försvara dig, de ger garanti, tillförlitlighet och rättssäkerhet, konfidentialitet och etik. Att anlita en advokat är det bästa sättet att garantera dina rättigheter.”

Kontakta oss

error: Content is protected !!