Därför att Byström Avocat ger den trygghet, säkerhet och garanti du behöver 

”… en advokat … är effektivare när det gäller att informera, ge råd och försvara dig …  ger garanti, tillförlitlighet och rättssäkerhet, konfidentialitet och etikAtt anlita en advokat är bästa sättet att garantera dina rättigheter. (Utdrag ur det Franska Advokatsamfundets webbplats)

I vilka situationer kan franska advokaten Sara Byström hjälpa mig ?

1) Som ansvarig för svenskt företag eller bolag, enskild firma eller medieföretag => för att starta upp, optimera eller utveckla kommersiell verksamhet i Frankrike

Oavsett om du är ett starkt företag som står inför en möjlighet att ta plats på den franska marknaden eller har egen verksamhet som du önskar utveckla med franska aktörer är det avgörande för framgång i Frankrike att så tidigt som möjligt av en fransk avokat få en bra strategisk analys av juridiska och skattemässiga aspekter. Att vara trygg i hur verksamheten läggs upp, utvecklas eller tas till nya höjder med Byström Avocat ger mervärde genom att väl positionera verksamheten. Det säkerställer även verksamheten gentemot andra parter såsom fransk revisor, bolagsverk, mäklare, patentverk mfl franska myndigheter. Vår speciella expertis inom de immateriella värdena förankrar och stärker verksamheten gentemot konkurrensen.

En advokat med yrkesförsäkring, starka etiska regler och en orden som franska advokatsamfundet ger garanti för seriöst biträde mer ert ärende och säkerhet. Att få trygg juridisk väledning begränsar exponeringen för tvister men också den ekonomiska och skattemässiga exponeringen som en dåligt analyserad juridisk förvaltning innebär. I det här sammanhanget hjälper det ofta att säkra och optimera aktiviteten att prata med en advokat så snart som tvivel uppstår och helst i början av ett projekt. Detta är naturligtvis än mer sant när det finns internationellt inslag som ett moderbolag i Sverige och en filial i Frankrike, en e-handelssajt för den franska marknaden etc.

2) För en svensk fotograf, konstnär, designer, producent eller kreativ industri => vi hanterar och bistår er med juridisk trygghet gällande era immateriella rättigheter, skydd, licens, distribution etc

För skaparen, upphovsmännen och innehavaren av en immateriell rättighet, ett verk eller en bildrättighet (konstnären, författaren, fotobyrån, konstmarknadens samlare, filmproducenten eller ägaren till ett historiskt monument…) ger en specialiserad fransk expert som advokat Byström den trygghet och säkerhet som ni är värda. Fransk rådgivning, hjälp och representation, på svenska, engelska eller franska, av en expert inom fältet som fransk advokat och jur mag Sara Byström, gör det möjligt att tryggt och säkert med tillförsikt få iland era projekt. Tillsammans ger maximalt förtroende en optimerad framtid i Frankrike och i franska projekt.

3) Som svensk privatperson, utflyttad till Frankrike eller i Frankrike icke bofast svensk => vi säkerställer era projekt med att förvärva, sälja, hyra eller förvalta fastighet eller annan tillgång samt med försäkring, bank, skatt

Fördelarna för en svensk i Frankrike att kontakta en svenska som är fransk advokat, dvs med samma grund och kultur men som bor och arbetar i Frankrike sen 30 år, är uppenbara. Med sekretess, starka etiska regler, orden och yrkesansvarsförsäkring kan ni uppnå den trygghet, säkerhet och komfort ni önskar i alla era privata ärenden i Frankrike eller där ni har kontakt med franska parter såsom fransk mäklare, notarie, myndighet, bank, förmedling, fastighetsvärd etc

Hur kan jag få hjälp ? Kontakta Byström Avocat

Byström Avocat