Upphovsrätt , foto – , bild – & film rätt , konstjuridik, juridiska regler för avbildad person samt  kulturarvsjuridik & kulturmiljörätt

Arbetar inom Immaterialrätt med huvudfokus på upphovsrätt, foto- och bildrätt, avtals mallar, intrång samt andra juridiska aspekter inom konst, design, arkitektur och film.
Fransk Advokat Sara Byström har perfekt kännedom om de juridiska aspekterna inom fotografi, film och bild, bild på person eller verk, avtal, mallar, objekt eller vid fotografering utomhus samt inom reklam, kommunikation, press, media, arkitektur, konst, design samt alla juridiska aspekter på konstmarknaden inklusive intrång, förfalskning och kopior.

Inom detta expertområde, baserat på 25 års konkret juridisk och praktisk erfarenhet, bistår Byström advokat firma med att :

Rådgiva upphovsmän, fotografer, förlag, utgivare, journalister, avbildade personer, arkitekter, konstnärer, bildbyråer, agenturer och producenter med hantering av deras verk, avtal, mallar, föreställningar, filmer, skapelser och rättigheter ;

Biträda sina klienter med att sätta upp deras strategiskt utvalda verksamhetform och företag;

Biträda med sammanställande av åtgärder för management och skydd åt deras verk, skapelser, ekonomiska samt ideella rättigheter ;

Representera, förhandla och redigera kontrakt, avtal, mallar, villkor och andra juridiska dokument inom immaterialrätten samt relaterade rättigheter (förvärvare, uppdragsgivare, person på bild etc).

Stämma, driva och förhandla intrångsprocesser, ärenden gällande piratkopiering, expertis och förfalskningar.

Skräddarsy och genomföra konferenser, utbildningar, work-shops och seminarier hos klient eller på annan plats.

Läs mera : ”News

Juridisk strategi och riskhantering med full kännedom om och erfarenhet av franska särdrag !
Försvar av upphovsmän och verk genom stämning vid intrång, piratkopiering och förfalskning !

Arbetar inom kulturarv och kulturmiljö ; kulturegendom, kulturmärken, skyddade kulturföremål, kopior, trafficking, samlingar, kulturmiljö områden samt immateriella kulturarv …

Byström Advokatfirma har en unik och särskild expertis inom kulturegendomsrätt / kulturarvsrätt dvs alla de juridiska aspekterna kring lösa kulturarv, byggdakulturarv, kulturmiljöer och historiska miljöer.

Inom denna expertis ger franska advokaten Sara Byström internationella rådgivningar, konferenser, kurser m.m. seminarier både hos klienterna och på fält, bl a för fasta kulturarv och kulturmiljöer (kulturmärkta byggnader, skyddade miljöer, historiska platser…), med inriktning på förvaltare, ägare och näringsidkare av byggnader, världsarv upptagna på Unesco lista men även lösa kultur föremål som kulturobjekt i samlingar och museiföremål.

Vidare driver, processar och förhandlar Sara Byström i ärenden gällande intrång, expertis och förfalskningar.

Detta område är ett unikt mervärde för Byström Advokatbyrå och har även en viktig roll som utmärkt komplement till dess expertis inom arkitektur, hantverk, konstmarknaden och upphovsrätt bl a gällande alla juridiska aspekter som finns kring en samling, ett museum eller en kulturinstitutions verksamhet.

Läs mera : ”News”

Expertis med full fransk kännedom och erfarenhet, både juridisk och praktisk !

Som strategisk partner biträder, rådgiver, representerar och försvarar Byström Advokatbyrå sina klienter med bland andra följande frågor

 • Har du frågor kring avtal för porträtterad person eller en modell release ?
 • Undrar du vad som gäller vid uställning i Frankrike eller med fransk konstnär fotograf upphovsman i Sverige ?
 • Vill ni veta mer om fransk kulturegendom och de juridiska regler som gäller en historisk byggnad i Frankrike ?
 • Hur ska jag agera när jag upptäckt intrång av min upphovsrätt ?
 • Har du fått en fransk order eller blivit tillställd fransk orderbekräftelse ?
 • Skydd av din bild, ditt foto, din video, din film, din skapelse eller ditt verk ?
 • Indrivning av obetald ersättning eller ifrågasatta royalties ?
 • Frågor kring avtal gällande upplåtelser, licensiering, försäljning eller beställning ?
 • Vad är viktigt att tänka på när man ska producera film i Frankrike ?
 • I egenskap av arkitekt, undrar du kanske vilka rättigheter du har gällande din byggnad ?
 • I egenskap av bildbyrå undrar du kanske om ditt standard avtal kan nyttjas i Frankrike ?
 • Vilket ansvar har man när man använder en bild , ett foto eller en video och osäker på rättigheterna man har ?
 • Vad ska man tänka på om man planerar en reklam kampanj tänkt till fransk publik ?
 • Vilken typ av näringsidkande eller företagsform passer mig bäst i Frankrike ?
 • Fråga kring biträde inom förhandlig av användande och upplåtelse av dina rättigheter ?
 • Frågor gällande hur man kan skapa trygghet kring en försäljning på en viss marknad eller vid auktion ?
 • I egenskap av konsthantverkare undrar du kanske hur du kan skydda din kunskap, teknik och upphovsrätt ?
 • Behov av att driva fråga om otillåten användning av ditt verk, din bild eller din skapelse ?
 • Kan jag stoppa piratkopiering av mina verk i Frankrike  ?
 • Finns det speciella regler kring journalistik och journalisters rättigheter i Frankrike ?
 • Förbereder du eller ditt företag kulturell eller konstnärlig sponsring ?
 • Vad är viktigt att tänka på när man ska producera en föreställning i Frankrike ?
 • Vill du eller ditt företag veta vilka skatteförmåner som finns i Frankrike gällande konstnärlig och kulturell sponsring ?
 • Undrar du vilka regler som gäller om man vill arbeta som arkitekt i Frankrike eller delta i projekt med fransk anknytning ?
 • Frågor kring restaurering eller arbeten på, kring eller med din skyddade byggnad, din skyddade naturmiljö eller ditt skyddade föremål ?
Byström Avocat