Svenska Handelskammaren i Frankrike – CCSF
• Affärsrättsmedlem
Fransk Advokat medlem av Franska Nationella Advokatsamfundet och det franska Advokatsamfundet i Paris

Franska Handelskammaren i Sverige – CCFS
• Affärsrättsmedlem
Fransk Advokat medlem av Franska Nationella Advokatsamfundet och det franska Advokatsamfundet i Paris

Internationalla advokatföreningen – UIA
• Medlem av konsträtt kommittén
• President för juryn för UIA foto tävling 2018
Tema : Mat och fotografi
Concours Photo UIA 2018

Institutet för konst & juridik – IAD
• Medlem av Redaktions kommittéen
• Medlem av Franska Nationella Advokatsamfundet och Advokatsamfundet i Paris

SFU – Svenska Föreningen för Upphovsrätt
ALAI Sverige
• Medlem : Fransk Upphovsrätts Advokat 
Internationella Konst och litteratur föreningen : ALAI

ICLAFI – Icomos internationella vetenskapliga kommitée för juridiska administrativa och finansiära ärenden
• Vice President : 3dje mandat
• Internationell Expert medlem för Icomos Frankrike

Representant för Frankrike

ICOMOS – International Council on Monuments and Sites
• Medlem representant för Frankrike i den internationella vetenskapliga kommittéen för rätt, administration, ekonomi : ICLAFI

• Medlem av Franska Nationella Advokatsamfundet
• Medlem av Advokatsamfundet i Paris
• Fransk Advokat

Svenska Klubben i Paris
Cercle Suédois à Paris
Medlem i egenskap av svenska och fransk advokat

Medlem i Föreningen för franska kvinnliga jurister, advokater och notarier
AFFJ – Association Française des Femmes Juristes
Association Française des Femmes Juristes

Medlem i SWEA International

SWEA International

Medlem i SWEA Paris

SWEA Paris

Medlem i SVIV Svenskar i Världen

SVIV Svenskar i världen

Byström Avocat