Advokatbyrå Byström rådgiver, biträder och assisterar svenska, skandinaviska och utländska bolag, företag, startups och finansiärer med deras tillgångar, innovativa projekt, verksamhet och ekonomiska intressen i Frankrike.

Tack vare sin expertis som rådgivare och biträde åt utländska affärsidkare, bolag, företag och investerare i Frankrike är internationella Advokatbyrån Byström en strategisk affärspartner för flertalet svenska och skandinaviska bolag, företag, entreprenörer, filmproducenter, underhållningsföretag, mediaföretag och start-ups  som gör affärer eller planerar att göra affärer i Frankrike liksom de som har påbörjat förhandlingar och projekt med franska företag (legal opinions, förlikning, personalfrågor… ).

Öka affärsmöjligheter med en fransk svensk affärs och IP strateg ! Total kännedom om och föreståelse för Frankrikes speciella förhållanden ökar trygghet och expansion !

Vår Advokatfirma tar hand om alla etapper i att etablera eller utvidga franskt  bolag, företag för affärsverksamhet direkt, via distributör eller e-handel med franska kunder, både gentemot företagskunder och konsumenter, B to C – B to B.

Franska Advokaten Sara Byström rådger och biträder sina kunder med alla strategiska, juridiska och skattemässiga aspekter av deras innovativa projekt och affärsverksamhet inklusive innovation, immaterialrättigheter, compliance, sekretess, säkerhet och integritets frågor mfl andra juridiska aspekter med ny teknologi, RGDP och hållbarhet.

Advokatfirman biträder sina klienter med strategisk och juridisk management av deras immateriella värden och rättigheter som till exempel med innovation, varumärken, industriell design, geografiska skydd samt relaterade rättigheter som domännamn, företagshemligheter och know-how bl a.

Dessutom redigerar franska Advokaten Sara Byström, uppväxt i Sverige och helt utbildad i Frankrike, sina klienters köpekontrakt, sekretessavtal (NDA), säljavtal (PPA..), anställningskontrakt (HR), villkor (TC), offert, anbud mfl andra juridiska dokument.

Advokatfirma Byström biträder även sina klienter med inkasso och skuld indrivning samt i administrativa ärenden som klientens representant vid nämnd eller myndighet som vid förvaltning, ansökan, registrering och deklaration (varumärke, bokföringsdokument, notarie publicus, appostilj, auktoriserad översättning …).

Naturligtvis biträder och representerar Advokatbyrån även sina klienter i relaterade förhandlingar, t ex med klientens partner eller klient samt vid tvist, väckande av åtal vid fransk domstol, medling med förlikningsavtal och skiljeförfarande.

Franska Advokatfirman Byström har bransch expertis gällande försäljning på franska marknader av svenska och skandinaviska produkter och varor, bl a inom e-handel samt även media och internet tjänster. Andra branscher där vi har speciell expertis är inom svenska och skandinaviska varor där svensk image är viktig som t ex inom design, formgivning och brukskonst samt lyx produkter. Med speciell fokus på ip och immaterialrätt biträder vi även startups och andra entreprenörer med deras Frankrike strategi både gällande varumärke, patent, produktdesign, webdesign och produktkod etc.

Advokatfirman erbjuder även speciellt anpassade webinars, trainings och fortbildningar för business aktörer, speciellt i fransk rätt, juridik och praxis. Vår betoning ligger på pragmatisk affärs och IP juridik där legal risk management är en viktig del av strategin.

Vi hjälper klienter med hur kan man bäst minimera risker och öka lönsamheten vid affärsverksamhet i Frankrike eller vid försäljning ämnad den franska marknaden.

Franska Advokaten Sara Byström, med lång erfarenhet som internationell bolags och affärsjurist i Frankrike erbjudar och skräddarsyr varje utbildning, training och workshop tillsammans med klienten så att klientens behov säkerställs på bästa vis.

Minimera era risker genom biträde av en fransk jurist och Advokat !

Som er strategiska partner rådger, biträder, assisterar, representerar och försvarar Byström Advokatfirma era intressen med fransk anknytning, som till exempel i följande frågor …

 • Önskar du tala med med IP strateg om varumärke i Frankrike eller franskt NDA ?
 • Skulle en inventering av företagets tillgångar öka potential för lansering i Frankrike ?
 • Vilken typ av franskt bolag eller företagsform passer vår aktivitet bäst ?
 • Har ni som projekt, plan att utveckla, utöka er affärsverksamhet i Frankrike ?
 • Vill ni säkerställa er franska verksamhet med redigering eller kontroll av era franska säljvillkor eller köpvillkor (TC, PPA …)?
 • Hur ser de franska reglerna för e-handel ut och vilka är skyldigheterna ?
 • Har du ett datorprogram, en databas eller en programkod du vill skydda på franska marknaden ?
 • Jag vet att fransk reklamrätt och marknadsföring ställer höga krav på bolagen och företagen. Hur kan jag vara säker på att jag respekterar kraven ?
 • Önskar ni optimera en kommande förhandling med ett franskt bolag eller företag  ?
 • Jag har hört att fransk konsumenträtt är väldigt stark. Vad riskerar jag om jag inte har exakt rätt köpevillkor och hur kan jag minimera dessa risker ?
 • Vilken skuld indrivning och vilken process passer min situation bäst ?
 • Tänker ni exportera svenska produkter med stora immateriella tillgångar ?
 • Undrar ni om det vore intressant att lägga ut den juridiska hanteringen av den franska verksamheten ?
 • Behöver ni en legal opinion inför ett deal med ett franskt bolag eller bank ?
 • Har ni problem med kontraktet gällande er franska lokal, kontor eller lager ?
 • Jag har en aktivitet inom media branschen och undrar hur jag kan anpassa min aktivitet till den franska marknaden ?
 • Vi önskar förvärva vår franska lokal och vill vara säkra på att det går rätt till ?
 • Vilka regler gäller mellan levantör och distributör i Frankrike ?
 • Vilka administrativa skyldigheter har jag i Frankrike i egenskap av finansiär ?
 • Behov av rådgivning inom arbetsrätt och speciella arbetsgivar skyldigheter ?
Byström Avocat