Fransk Advokatbyrå Byström

Sara Byström
Fransk Advokat & Fransk Jur Mag

Ledamot/Medlem av Franska Advokatsamfundet i Frankrike & i Paris

4 avenue Hoche
75008 Paris
Frankrike

Byström Avocat – Selarl au capital de 1.000 euros
RCS Paris 880 508 577 00017 – Inscrite au Barreau de Paris
EU Momsreg nr : FR15880508577

Välkommen 2021 !

Hälsa, energi och glädje till alla

så vi tillsammans kan genomföra era projekt !

Trygghet och expertis med en svenska som är edsvuren fransk jurist och ledamot av franskt advokatsamfund !

Juridisk rådgiving och konsultation
Redigering av avtal, kontrakt och villkor
Förhandling i juridiska ärenden
Biträde vid rättsliga processer
Representation gentemot franska parter
Skydd och försvar av rättigheter

Upphovsrätt, bildrätt, kulturarvs- och kulturmiljörätt

Upphovsrätt, bildrätt, kulturarvs- och kulturmiljörätt

Rådgivning, biträdeoch representation av upphovsmän, fotografer, konstnärer, arkitekter, artister, producenter, designers, institutioner och konst marknadens aktörer livkväl som olika aktörer inom kulturmiljö och kulturarv.

Affärsrätt och IP strategi för svenska företag i Frankrike

Affärsrätt och IP strategi för svenska företag i Frankrike

Rådgivning, biträde och representation åt svenska och skandiviska företag, entreprenörer och start-ups som planerar att göra eller redan gör affärer i Frankrike eller har bolagslänkar till franska företag.

Fransk rätt för privatpersoner : fastigheter, arv, bank och skatt

Fransk rätt för privatpersoner : fastigheter, arv, bank och skatt

Rådgivning och biträde åt svenska och skandinaviska privatpersoner i frågor rörande försäljning, köp eller uthyrning av fastigheter i Frankrike samt i egendoms-, skatte-  och arvsärenden där det finns länk till Frankrike.

Välkommen till Byströms franska Advokatbyrå !

Byström Advokatfirma erbjuder i svensk och skandinavisk anda konkret och pragmatisk juridisk rådgivning och biträde i era juridiska, administrativa och skattefrågor relaterade till Frankrike eller med fransk anknytning.

Våra svenska, skandinaviska och internationella klienter är företag, bolag, startups, entreprenörer, innovatörer, privatpersoner, både bofasta och icke bofasta i Frankrike samt personer med skapande verksamhet.

Vår byrås utmärkande drag

Vi lägger högsta vikt vid vår klient relation
Vi lyssnar uppmärksamt, förklarar och samarbetar i förtroende med klienten
En för klienten tillgänglig person har fullt ansvar och behärskar därmed alltid ärendets status
Lång praktisk och teoretisk juridisk fransk erfarenhet är en stor tillgång !

Behov av hjälp med franska ärenden eller frågor gällande Frankrike ? Fransk advokatbyrå Byström är er rådgivare och ert ombud !

Vi rådgiver, biträder och representerar företag och entreprenörer med juridisk hantering av franska aspekter rörande affärsverksamhet för att säkerställa (personuppgifter, RGDP… ) samt anpassa (NICT) och optimera affärsprojekt och business gentemot franska kunder, klienter eller fransk publik.

Vi sätter upp franska företag och dotterbolag, redigerar och förhandlar kontrakt och andra juridiska dokument, både btob och btoc. Vi biträder också med administrativ hantering av de juridiska aspekterna i affärsprojekt samt med registering hos bolagsregister och andra formaliteter.

Advokatbyrån bistår även internationellt med att representera och biträda sina klienter gentemot franska motparter som t ex vid förhandling med affärspartners, gentemot franska kunder och gäldenärer för kreditindrivning eller i rättsprocesser inför domstol.

Dessutom rådger, biträder och representerar  franska advokatbyrån Byström sina svenska och skandinaviska privat klienter med frågor gällande franska bostäder, fastigheter, hus, lägenheter och mark, fransk skatt, arv, bank – och försäkring ärenden. Har ni andra frågor där franska aspekter är närvarande är ni välkomna att höra av er !

Franska juristen och advokaten Sara Byström, med flera franska Master examen (Jur Mag) bla i Privat – & Affärsrätt, Upphovsrätt och Kulturarvsrätt samt lång praktisk erfarenhet, har även klienter i bild, foto, film, musik och media branschen, konstvärlden, kulturmiljö – och kulturarvs branschen. Där bistår vi upphovsmän som fotografer, grafiska formgivare och konstnärer men även bildbyråer, reklambyråer och andra klienter i alla juridiska frågor relaterade till skydd, förvaltning och försvar av deras rättigheter och verk.

Fransk advokat Byström sätter samarbetet med er, vår viktigaste partner, i fokus

Tillsammans med er, klienten, vår viktigaste partner, tar vi efter analys och rådgivning beslut om den mest passande juridiska lösningen i ert ärende. Vi  bistår och biträder er därefter fullt ut i enlighet med den valda lösningen.

Skulle kompletterande expertis behövas eller vara önskvärt har vi ett stort och väl fungerande samarbete med andra franska specialiserade Advokater, t ex inom familjerätt, skatterätt, ansvar vid olycksfall och sjukdom, etc.

Naturligtvis samarbetar väldigt nära våra partners och nätverk med kompletterande expertis som till exemple notarier, fogdemän, notarius publicus, mäklare, redovisningbyråer, försäkringsbolag etc både i Sverige, Frankrike, Skandinavien, England, USA samt i Tyskland med Berg & Moll Rechtsanwälte Avocats. Fullt ut internationella, har Byström Avocat franska advokatbyrå partners och nätverk i  andra länder.

Vi gör alltid vårt yttersta för att svara så snabbt som möjligt på era mejl och meddelanden och uppskattar att hålla en nära samarbetskontakt med våra klienter och partners.

Medtanke på vår internationella aktivitet är vi vana att arbeta med klienter på distans. Digital kommunikation via MS Teams, Zoom, Signal, Telegram, Whatsapp, Skype etc kan absolut ersätta  ett möte på vår byrå nära Champs-Elysées i Paris, fullt Covid säker, hos klienten eller på annan plats vid behov.

Vi arbetar naturligtvis flytande på svenska, engelska och franska men har även kompetenser i danska !

Identifiera risker > Informera om lösningar > Agera för åtgärder

Behov av trygghet i frågor som rör fransk juridik & administration i Frankrike ? Låt Byström Avocat sköta era ärenden !

Advokatbyrån Byström är sitt skandinaviska ursprung troget och lägger stor vikt vid att skapa förståelse hos klienten, bl a för vikten av risk analys och riskhantering i förekommande syfte.

Franska juristen och advokaten Sara Byström, Fransk Jur Mag, erbjuder således skräddarsydd föreläsning, seminarie och fortbildning till sina klienter och deras anställda, hos klienten eller i annan lokal, på svenska, engelska och franska. Dessa kan organiseras internationellt, i Sverige, Skandinavien och/eller i Frankrike.

Skulle ni undra något, vilja ha mer information, komma i kontakt med våra advokatpartners inom andra områden eller för andra länder står vi till ert förfogande.

Vi ser fram emot att ni kontaktar oss !

Byström Avocat