FRANSK ADVOKATBYRÅ BYSTRÖM 

Sara Byström
Fransk Advokat, Medlem av Franska Advokatsamfundet i Paris
4 avenue Hoche
75008 Paris
FRANKRIKE

Trygghet och expertis med en svenska som är edsvuren fransk jurist och advokat !

Juridisk rådgiving
Redigering av avtal och villkor
Förhandling i juridiska ärenden
Biträde vid rättsliga processer
Representation gentemot franska parter
Skydd och försvar av rättigheter

Upphovsrätt, bildrätt, kulturarvs- och kulturmiljörätt

Upphovsrätt, bildrätt, kulturarvs- och kulturmiljörätt

Rådgivning, biträdeoch representation av upphovsmän, fotografer, konstnärer, arkitekter, artister, producenter, designers, institutioner och konst marknadens aktörer livkväl som olika aktörer inom kulturmiljö och kulturarv.

Affärsrätt för svenska och skandinaviska företag i Frankrike

Affärsrätt för svenska och skandinaviska företag i Frankrike

Rådgivning, biträde och representation åt svenska och skandiviska företag, entreprenörer och start-ups som planerar att göra eller redan gör affärer i Frankrike eller har bolagslänkar till franska företag.

Fransk rätt för privatpersoner : fastigheter, egendom, skatt och arv

Fransk privaträtt för svenska privatpersoner : fastigheter, skatt & arv

Rådgivning och biträde åt svenska och skandinaviska privatpersoner i frågor rörande försäljning, köp eller uthyrning av fastigheter i Frankrike samt i egendoms-, skatte-  och arvsärenden där det finns länk till Frankrike.

Vår byrås utmärkande drag :

- Vi lägger högsta vikt vid vår klient relation
- Vi lyssnar uppmärksamt, förklarar och samarbetar i förtroende med klienten
- En för klienten tillgänglig person har fullt ansvar och behärskar därmed alltid ärendets status
- Lång praktisk och teoretisk juridisk fransk erfarenhet är en stor tillgång !

Välkommen till Byströms franska Advokatbyrå !

Byström Advokatfirma erbjuder i svensk och skandinavisk anda konkret och pragmatisk juridisk rådgivning och biträde i era juridiska, administrativa och skattefrågor relaterade till Frankrike eller med fransk anknytning.

Våra svenska, skandinaviska och internationella klienter är företag, entreprenörer, skapande personer samt även privatpersoner.

BEHOV AV HJÄLP MED FRANSK JURIDIK ?

FRANSK ADVOKAT BYSTRÖM : ERT OMBUD I FRANKRIKE !

Vi rådgiver, biträder och representerar företag och entreprenörer med juridisk hantering av franska aspekter rörande affärsverksamhet för att säkerställa (personuppgifter, RGDP… ) samt anpassa (NICT) och optimera affärsprojekt och business gentemot franska kunder, klienter eller fransk publik.

Vi sätter upp franska företag och dotterbolag, redigerar och förhandlar kontrakt och andra juridiska dokument, både btob och btoc. Vi biträder också med administrativ hantering av de juridiska aspekterna i affärsprojekt samt med registering hos bolagsregister och andra formaliteter.

Advokatbyrån bistår även internationellt med att representera och biträda sina klienter gentemot franska motparter som t ex vid förhandling med affärspartners, gentemot franska kunder och gäldenärer för kreditindrivning eller i rättsprocesser inför domstol.

Dessutom rådger, biträder och representerar  franska advokaten Sara Byström sina privat klienter med frågor gällande franska fastighetsfrågor, skattefrågor samt arvsärenden, bank – och försäkringsärenden där franska aspekter är närvarande.

Franska juristen och advokaten Sara Byström, med flera Masterexamen bla i Upphovsrätt och Kulturarvsrätt samt lång praktisk erfarenhet, har även klienter i foto och media branschen, konstvärlden, kulturmiljö – och kulturarvs branschen. Där bistår vi upphovsmän som fotografer, grafiska formgivare och konstnärer men även bildbyråer, reklambyråer och andra klienter i alla juridiska frågor relaterade till skydd, förvaltning och försvar av deras rättigheter och verk.

FRANSK ADVOKAT BYSTRÖM SÄTTER KLIENTEN I FOKUS

Tillsammans med klienten tar vi efter analys och rådgivning beslut om den mest passande juridiska lösningen i ärendet.

Vi gör alltid vårt yttersta för att svara så snabbt som möjligt på era mejl och meddelanden och uppskattar att hålla en fast kontakt med våra klienter. Våra kommunikationsmedel är därför många och med tanke på vår internationella aktivitet är vi vana att arbeta med klienter på distans. Digital kommunikation ersätter fint ett möte på vår byrå eller hos klienten om dessa inte är möjliga.

Vi arbetar flytande på svenska, engelska och franska men har även kompetenser i danska och tyska.

BEHOV AV TRYGGHET KRING FRANSK JURIDIK & ADMINISTRATION I FRANKRIKE ?

Advokatbyrån Byström är sitt skandinaviska ursprung troget och lägger stor vikt vid att skapa förståelse hos klienten, bl a för vikten av risk analys och riskhantering i förekommande syfte.

Franska juristen och advokaten Sara Byström erbjuder således skräddarsydd föreläsning, seminarie och fortbildning till sina klienter och deras anställda, hos klienten eller i annan lokal, på svenska, engelska och franska. Dessa kan organiseras internationellt, i Sverige, Skandinavien och/eller i Frankrike.

Skulle ni undra något, vilja ha mer information eller samtala med oss direkt, står vi till ert fulla förfogande.

Vi ser fram emot att ni kontaktar oss här !

Identifiera risker

Informera om lösningar

Agera för åtgärder

Sara Byström